Het fonds is per 1 mei 2018 opgeheven
Lokale initiatieven verdienen steun.
Blijf op de hoogte,
geef je emailadres door
schrijven

Een quick-scan

Niet alle aanvragen voldoen aan de voorwaarden die het Zoetermeerfonds verbindt aan een bijdrage. De voorwaarden kun je hier lezen. Een een uitgebreide, meer formele opsomming van de condities staan hier.

Als je snel een indruk wilt krijgen of je mogelijk in aanmerking komt, kun je onderstaande scan uitvoeren. Door een aantal vragen te beantwoorden kun je er snel achter komen of je een goede kans maakt of dat je je heil beter ergens anders kunt gaan zoeken.

Ons uitgangspunt is dat wij zoveel mogelijk inwoners van Zoetermeer willen helpen hun ideeën en plannen werkelijkheid te laten worden. Deze scan geeft slechts een indicatie en is vooral bedoeld om je plannen nog eens goed tegen het licht te houden als dat nodig is.

Belangrijk: de uitslag van deze scan is zuiver informatief en op basis van de uitslag kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op de uitkomst van de donatieaanvraag.

Als alle vragen groen zijn voldoe je aan een aantal belangrijke voorwaarden. Als één of meer vragen rood blijven kun je nog steeds een aanvraag indienen. Maar houd rekening met een eventuele afwijzing.

V R A A G      1

Waar woon je?
Toelichting
Als je geen inwoner bent van de gemeente Zoetermeer mag je helaas geen aanvraag indienen bij het Zoetermeerfonds. Als je toch iets wil betekenen voor Zoetermeer kun je er bv. voor zorgen dat je samenwerkt met aanvragers die wel in Zoetermeer wonen.
Uitstekend, je voldoet aan deze voorwaarde.
Helaas, dat is niet voldoende. Het Zoetermeerfonds is er specifiek voor inwoners van Zoetermeer. Als je toch iets wil betekenen voor Zoetermeer kun je er bv. voor zorgen dat je samenwerkt met aanvragers die wel in Zoetermeer wonen.
Helaas, je kunt geen aanvraag indienen bij het Zoetermeerfonds.

V R A A G      2

Vraag je een bijdrage aan als individu of maak je deel uit van een groep of organisatie?
Toelichting
Dat kan maar het verdient onze voorkeur dat je samenwerkt met één of meerdere mensen om het plan te realiseren.
Goed plan! Laat deze ontwikkelingen en voornemens goed naar voren komen in de documenten die je opstuurt.
Dat klinkt mooi maar het Zoetermeerfonds ondersteunt alleen mensen als inwoner van Zoetermeer, geen bedrijven of andere organisaties met een winstoogmerk. Natuurlijk hoeft het één het ander niet uit te sluiten maar de kans is aanzienlijk dat het Zoetermeerfonds je aanvraag afwijst.
Ideeën zijn mooi maar het Zoetermeerfonds ondersteunt alleen de uitvoering van goed uitgewerkte plannen. Plannen die bovendien door de Zoetermeerse indieners zelf moeten worden uitgevoerd. Ons advies: zet een goed idee om in een goed plan en zoek er mensen bij die je helpen je idee te realiseren. Als je dat plan bij ons indient maakt dat kans op een positief besluit van het Zoetermeeronds.

V R A A G      3

Wie hebben voordeel van de plannen die je wilt indienen?
Toelichting
Uitstekend.
Dat kan. Beschrijf wel goed wie je tot je doelgroep rekent.
Helaas, dan voldoe je niet aan de voorwaarden.
Dat is mogelijk maar beschrijf in je plan goed wie je doelgroep is.

V R A A G      4

Hoeveel bedragen de kosten van het initiatief?
Toelichting
Het indienen van een goed onderbouwde begroting van de kosten is een vereiste voor een positieve beslissing van het Zoetermeerfonds.
Het Zoetermeerfonds wijst aanvragen af die een beloningscomponent bevatten voor betrokken initiatiefnemers en/of vrijwilligers.
Dit is onvoldoende als begroting. Wij willen graag de kosten en baten van het hele initiatief weten zodat we inzicht krijgen in de haalbaarheid ervan.
Wij bekijken de plannen inclusief de begroting op realiseerbaarheid. Prima!

V R A A G      5

Wanneer start je initiatief?
Toelichting
Dat is erg kort dag. We hebben tijd nodig om je aanvraag goed te kunnen beoordelen. Het initiatief mag niet gestart voordat wij een definitieve uitspraak hebben gedaan.
Uitstekend.
Dat betekent dat jouw initiatief niet afhankelijk is van de bijdrage van het Zoetermeerfonds. De kans is aanzienlijk dat we de aanvraag afwijzen.
  • Contactgegevens

  • Stichting Zoetermeerfonds
  • Postadres: Giekwerf 19, 2725 DV Zoetermeer
  • Emailadres: info@zoetermeerfonds.nl
  • Telefoonnummer: 06-24843535
  • Overige informatie

  • KvK: 66635055
  • RSIN: 8566.39.989
  • Rekeningnummer: NL 98 RABO 0311 7524 11